Bedrijfsbezoek

op 27/04/2024 had onze voorzitter een bedrijfsbezoek in de buurt geregeld: Met een dertigtal nieuwsgierigen bezochten we landbouwbedrijf Goossens in Malderen. Hier kwamen we alles te weten over de aspergetelt en de verwerking ervan. 

Het eerste deel ging door op één van de aspergevelden, waar Marc Goossens ons uitleg gaf over de verschillende variëteiten, de geschikte ondergronden en de manier van planten, onderhouden en oogsten. 

Het tweede deel stond in het teken van de verwerking na de oogst. Zo leerden we dat asperges 6 uur ondergedompeld (of in het geval van Goossens: kunstmatig beregend) moeten worden om verkleuring tegen te gaan. Ook kregen we inzage in het grotendeels geautomatiseerde verwerkingsproces: een transportband voorzien van camera selecteert en groepeert automatisch de asperges op dikte, kleur en rechtheid, en snijdt de asperges bovendien op 22cm lengte.

Even verderop worden de asperges dan weer automatisch geschild, waarna ze verpakt worden.

Na deze dag werd duidelijk dat de aspergeteelt, ondanks de gedeeltelijke automatisatie bij de verwerking, nog zeer arbeidsintensief is.