Lid worden?

Kwb eensgezind, een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen. Niet alleen jij, maar ook je partner en je nog thuiswonende meerderjarige kinderen kunnen een eigen lidkaart bekomen. Je lidmaatschap aanvragen kan je makkelijk via dit online inschrijvingsformulier. Ter bevestiging ontvang je dan een e-mail terug met vermelding van het verschuldigde lidgeld en het rekeningnummer om dit bedrag op over te schrijven.
 
Het kwb eensgezind lidgeld bedraagt vandaag € 30,00 voor één gezin op jaarbasis !