KWB Heideloop - Parking

met de auto

Er is geen specifieke parking voorzien. Er kan geparkeerd worden in de omliggende straten (uitgezonderd Bloemstraat).

Ter hoogte van de kerk van Londerzeel-Sint-Jozef zijn er enkele openbare parkeerplaatsen.

In de omliggende straten, zoals Jan Hammeneckerstraat en de wijk rond Hooiveld, is er eveneens parkeermogelijkheid.

 

met de fiets

Een fietsparking wordt voorzien ter hoogte van het GC Gerard Walschap.

 

hinder

De Bloemstraat zal tijdens het evenement moeilijk bereikbaar zijn, en enkel voor plaatselijk verkeer.

Op de openbare parking van GC Gerard Walschap zal langs de voorzijde een parkeerverbod gelden. Deze parkeerplaatsen zullen op zondag gebruikt worden door de medewerkers van de organisatie. Aan de achterzijde van het gebouw geldt er een totaal parkeerverbod op de geasfalteerde parkeerplaatsen. De waterdoorlatende parkeerplaatsen zijn gereserveerd voor de bewoners van Clippel, aangezien deze straat tijdens het evenemenet helemaal niet toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer.

1: parking voorbehouden aan bewoners Clippel

2: algemeen parkeerverbod

3: parking uitsluitend voor medewerkers

4: fietsparking