Mountainbike - reglement

Locatie en startuur

De ritten starten doorgaans op het Kerkplein van Londerzeel Sint-Jozef. Bij gewone ritten wordt tijdens de periode van het winteruur vertrokken om 09u30. Tijdens het zomeruur is het vertrek om 09u00. Tijdens de zomermaanden juli en augustus wordt er om 08u30 vertrokken. Voor ritten op verplaatsing wordt er om 07u45, of vroeger indien het een langere verplaatsing is (wijziging 2021), verzameld aan de kerk van Londerzeel Sint-Jozef. Voor korte verplaatsingen verzamelen we een half uurtje voor de normale start.

 

Duur van het seizoen

Het seizoen start steeds op de eerste zaterdag van maart en eindigt de laatste zaterdag van november. Buiten het seizoen wordt eveneens gereden, doch deze ritten tellen niet mee voor het puntenklassement.

Tijdens de jaarlijkse startvergadering wordt de kalender voor het komend seizoen vastgelegd. De vergadering vindt plaats om 10u30, en dit telkens op de zaterdag die 15 februari het dichtst benadert. 

 

Puntenverdeling

Elke gewone rit worden 10 punten uitgereikt aan elke aanwezige renner. Voor ritten op verplaatsing (géén korte verplaatsing) geldt een dubbel aantal punten. Er worden enkel punten uitgedeeld voor zaterdagritten, uitgezonderd de extra ritten die bij aanvang van het seizoen worden vastgelegd, bijvoorbeeld de toertocht in Londerzeel. Op zaterdagen waarop een activiteit plaatsvindt die georganiseerd wordt vanuit onze KWB-afdeling, worden geen punten uitgereikt.

 

Trofee

Jaarlijks wordt een nieuwe trofee voorzien voor de laureaat. De renner met het meeste aantal punten achter zijn of haar naam mag de trofee in ontvangst nemen. De prijsuitreiking vindt plaats op de derde zaterdag van december. De overwinnaar dient wel lid te zijn van de KWB. 

 

Enkele belangrijke aandachtspunten

- In geval van storm en ijzel (gevaarlijke omstandigheden) wordt de rit officieel geschrapt. Dit zal uiterlijk een half uur vóór de start worden aangekondigd op de facebookpagina van de KWB, en tevens in de WhatsApp-groep ‘KWB-MTB’. 

- De punten worden pas toegekend wanneer de deelnemer minstens 50% van de rit met de groep mee rijdt. Indien een deelnemer te maken krijgt met heirkracht, laat dit ruimte voor overleg van de Ronde Tafel.

- Er wordt jaarlijks een tijdrit georganiseerd in het speelbos, en dit over 3 ronden. Een voorafgaande toss bepaalt de rijrichting. De winnaar krijgt 19 punten, de persoon met tweede beste tijd 18, enzoverder. De tijdrit zal, tenzij anders weergegeven op de kalender, verreden worden op de laatste zaterdag van augustus.

- Er wordt een vaste finishlijn voorzien in het Heetgatstraetje, en dit waar het off-roadgedeelte overgaat in asfalt. De winnaar ontvangt 3 punten, de 2de 2 en de derde 1 punt. Dit is louter ter bevordering van de fun-factor. Er wordt geen trofee aan verbonden. De voornoemde tijdrit vervangt de finale: de winnaar van de tijdrit krijgt 3 punten, de 2de 2 en de derde 1 punt. Sinds 2023 is er een alternatieve finish ter hoogte van Kerfenden.

- Sinds 2020 hebben we voor de geïnteresseerden eveneens een wieleroutfit. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden op onze website.

of download de PDF-file hier